Działy

Wypożyczalnia dla Dorosłych

  Wypożyczalnia Główna funkcjonuje od 1947 roku. Posiada różnorodny, stale aktualizowany księgozbiór dostosowany do potrzeb i zainteresowań odwiedzających. Wybór zakupywanych książek odbywa się przy aktywnym wsparciu czytelników, którzy często zgłaszają […]

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy powstała w 1952 roku i była pierwszym oddziałem z literaturą odpowiadającą potrzebom dzieci i młodzieży w ówczesnym województwie wrocławskim. Dziś […]

Wypożyczalnia Multimediów

Wypożyczalnia Multimediów to najmłodszy dział Biblioteki, udostępniony czytelnikom 9 listopada 2005 roku. W skład zbiorów wchodzą: płyty CD z muzyką, płyty analogowe, koncerty na DVD i Blu-ray, filmy na DVD […]

Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czasopism

Zasady funkcjonowania Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism podczas pandemii: Należy stosować się jednak do zasad:– preferowane są wypożyczenia do domu– na miejscu będzie można skorzystać ze stanowisk komputerowych – także […]

Pracownia Regionalna

Zbiory Pracowni Regionalnej dostępne są w Czytelni Naukowej. Dział gromadzi i udostępnia wydawnictwa dotyczące Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Świdnicy i powiatu świdnickiego. Są to przede wszystkim książki, broszury, czasopisma, […]

Dział Promocji Książek i Czytelnictwa

Dział Promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, jest ważnym elementem strategii marketingowej, polegającej na szerokiej informacji i propagowaniu wśród użytkowników i całego środowiska biblioteki, jej zbiorów, form usług, imprez […]

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów: prowadzi zakupy książek i dokumentów multimedialnych uwzględniając uniwersalny charakter zbiorów Biblioteki; dokonuje opracowania formalnego (tworzy opis bibliograficzny) i rzeczowego (określa zawartość treściową) dokumentów kupionych oraz […]

Filia nr 1

Filia nr 1 to najstarsza filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Otwarta została 8 marca 1954 roku. Księgozbiór Filii nr 1 liczy blisko 9500 książek i jest systematycznie wzbogacany o […]

Filia nr 2

Filia nr 2 powstała 15 maja 1970 r. na Osiedlu Młodych. W lipcu 2018 roku biblioteka została przeniesiona do tymczasowej siedziby w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Ofiar Oświęcimskich […]

Filia nr 3

Filia nr 3 posiada księgozbiór liczący bisko 4000 woluminów, systematycznie powiększany o nowe egzemplarze. Placówka gromadzi głównie beletrystykę w mniejszym zakresie literaturę popularnonaukową. Z księgozbioru filii nr 3 mogą korzystać […]

Filia nr 5

Fiilia nr 5 działa od sierpnia 1992 roku i zapewnia literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W chwili obecnej w zbiorach znajduje się ponad 9 tysięcy egzemplarzy książek. Dostępne są […]