Dzięki nawiązanej współpracy z firmą Migam, przygotowaliśmy najważniejsze informacje o naszej bibliotece w języku migowym.