24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida i w uznaniu zasług twórcy dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Ponadto w dwudziestą rocznicę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej, w 1967 r., w dowód uznania za starania bibliotekarzy o dobro czytelnika, nadano bibliotece imię tego wybitnego człowieka. W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna zawnioskowała do pani prezydent o podjęcie uchwały w sprawie obchodów miejskich Roku Norwida. Proponujemy szereg działań mających na celu przybliżenie postaci naszego patrona – znakomitego twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza, malarza i rysownika. Chcemy, aby święto naszego patrona, w 200. setną rocznicę jego urodzin, obchodzone było w sposób szczególny.

Uchwała w sprawie obchodów Roku m.in. Cypriana Kamila Norwida w Gminie Miasto Świdnica znalazła się w porządku obrad sesji Rady Miasta. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie na sesji w dniu 29 stycznia br. Proponowane działania w ramach obchodów, w szczególny sposób spowodują zwiększenie kompetencji mieszkańców Świdnicy w zakresie odbioru wartości literackich i kulturalnych, przygotują do aktywnego udziału w kulturze czytania. Będzie to dobra okazja do publicznego zaprezentowania efektów twórczej pracy, co dodatkowo zmotywuje uczestników do dalszej aktywności kulturalnej a w rezultacie przybliży postać patrona Biblioteki.