Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele!
24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. W uznaniu zasług twórcy dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Z tego względu Miejska Biblioteka Publiczna wystąpiła z wnioskiem i ostatecznie Rada Miejska Miasta Świdnica podjęła uchwałę w sprawie obchodów miejskich Roku Norwida.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy wraz z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała serdecznie zaprasza Państwa oraz Państwa uczniów do udziału w projekcie edukacyjnym „Poezja i dobroć… i więcej nic – Cyprian Kamil Norwid”.
Projekt edukacyjny zakłada szereg działań mających na celu przybliżenie postaci znakomitego twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza, malarza
i rysownika. Chcemy, aby święto, w 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, obchodzone było w sposób szczególny. Ważnym aspektem będzie utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez wielopłaszczyznowe działania z zakresu literatury, fotografii, utrwalające oraz aktywizujące Państwa uczniów.
Cele projektu:
• wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich
• znajomość wybranych utworów z literatury polskiej
• kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej
• poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich
• rozwijanie zainteresowania kulturą
• rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego
• rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji
• zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień
• rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy
• rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
Wśród proponowanych działań znajdą się:

 1. Zadania dla grupy, zespołu wyłonionego w danej placówce (regulamin-projektu-NORWID):
  NORWID W PODRÓŻY (zadanie nr 1)
  JAK GO WIDZĘ? (zadanie nr 2)
  MUZYCZNE FASCYNACJE (zadanie nr 3)
 2. Trzy konkursy/wyzwania dla uczestników indywidualnych, dzieci spoza zespołu projektowego, tak, by w projekcie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie:
  NORWID W PODRÓŻY – Zaprojektuj ulotkę wymyślonego biura podróży – wycieczka śladami Cypriana Kamila Norwida zalacznik_nr2_Regulamin-Norwid-w-podrozy
  JAK GO WIDZĘ? – Zaprojektuj mini-komiks o życiu lub twórczości Cypriana Kamila Norwida zalacznik_nr3_Regulamin_Jak-go-widze
  MUZYCZNE FASCYNACJE – Nagraj własny utwór z wykorzystaniem twórczości Cypriana Kamila Norwida zalacznik_nr4_Regulamin_Muzyczne-fascynacje
 3. Gra „W pogoni za cytatem”, do której uczestników wyłoni szkolny koordynator projektu (gra nie jest kolejnym zadaniem projektowym). Uczestnikami mogą być uczniowie nie wchodzący w skład zespołu projektowego. Gra odbędzie się 22 września 2021 r.
 4. Finał projektu odbędzie się 23 września 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  w Świdnicy, podczas którego wręczymy nagrody, wspólnie odczytamy utwory Cypriana Kamila Norwida.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt z koordynatorami projektu:

 • Pani Marta Wojciechowska, tel. 746400942
 • Pani Katarzyna Poznańska, tel. 746400937