By Józef Łoskoczyński (1857-1928) - http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/cyprian-norwid (citing "Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona")File:Józef Łoskoczyński - Cyprian Norwid.jpg, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21967503
By Józef Łoskoczyński (1857-1928) – http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/cyprian-norwid (citing „Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona”)File:Józef Łoskoczyński – Cyprian Norwid.jpg, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21967503

Cyprian Kamil Norwid (ur. 24.09.1821 w Laskowie-Głuchach; zm. 23.05.1883 w Paryżu) Cyprian Norwid to jednostka niezwykła i najwszechstronniejsza postać kultury polskiej. Był wybitnym i oryginalnym poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, malarzem, rzeźbiarzem, znawcą muzyki i tłumaczem. Ten niezwykły spadkobierca romantyzmu, a jednocześnie jego krytyk, na trwałe wpisał się w kanon literatury polskiej.

Norwid za życia opublikował tylko nieliczne utwory. Jego twórczość choć wyrafinowana i nowatorska pod względem artystycznym była długo niezrozumiała i niedoceniana. Dopiero na początku XX wieku od zapomnienia ocalił ją, jego badacz i żarliwy komentator, krytyk literacki, Zenon Przesmycki. Odtąd zaczął się renesans Norwida. Stąd utarło się przekonanie, że Norwid został odrzucony przez współczesnych, by być zrozumiały przez następne pokolenia „późnych wnuków”.

Ośrodkiem zainteresowań Norwida był człowiek i rzeczywistość przez niego wytworzona. Ten wybitny poeta zatroskany był sprawami Polski, pisał o ojczyźnie i narodzie, o odpowiedzialności za słowa, o wartości języka ojczystego, o sztuce – która wynika z prawdy, o pięknie – które zachwyca do pracy, a także o korzeniach naszej kultury.
Norwid miał ironiczny, aluzyjny i oryginalny styl literacki oraz stworzył jedną z najciekawszych koncepcji artystyczno-filozoficznych oraz społeczno-cywilizacyjnych w historii kultury polskiej. Jego twórczość i poglądy są po dziś dzień aktualne.

W dwudziestą rocznicę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej, w 1967 roku nadano jej imię Cypriana Kamila Norwida.

Biblioteka Świdnicka posiada w swoich zbiorach norwidiana, czyli druki związane z postacią poety (jego utwory, jak również opracowania o nim). Serdecznie zachęcamy do odkrywania poezji naszego patrona i czerpania z uniwersalnych myśli poety.

Cyprian Kamil Norwid – projekcja audiowizualna – Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy (mbp.swidnica.pl)

Linki zewnętrzne:

Kulturalna Polska – Życie i twórczość C.K. Norwida
Cyfrowa kolekcja najciekawszych wydań dzieł C.K. Norwida, jego rękopisy i rysunki
Wiersze wybrane C.K. Norwida
Utwory C. K. Norwida w serwisie Wolne Lektury
Google Books – Poezye Cypriana Norwida