Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK
Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Działalność:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy czyli w skrócie Biblioteka zajmuje się upowszechnianiem i ochroną kultury na terenie miasta Świdnica.

W Bibliotece możesz wypożyczyć do domu różne zbiory biblioteczne.

Są tu książki, filmy, płyty muzyczne, gry planszowe i komputerowe.

Możesz też poczytać na miejscu lub skorzystać z komputerów w czytelni.

W Bibliotece odbywają się różne spotkania: z pisarzami, klubów czytelniczych, wystawy, lekcje biblioteczne.

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

Wypożyczyć książkę lub inny zbiór biblioteczny możesz w następujących działach w budynku głównym, przy ulicy Franciszkańskiej 18:

 • w Wypożyczalni dla Dorosłych
 • w Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism
 • w Dziale Multimedialnym
 • w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku głównego Biblioteki przy ulicy Franciszkańskiej 18
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku głównego Biblioteki przy ulicy Franciszkańskiej 18

Wypożyczyć zbiory biblioteczne możesz też w Filii bibliotecznej:

 • w Filii nr 1, przy ulicy Wrocławskiej 44
 • w Filii nr 2, przy ulicy Kozara – Słobódzkiego 21
 • w Filii nr 3, przy ulicy Leśnej 27-29 w Szpitalu „Latawiec”
 • w Filii nr 5, przy ul. Kraszowickiej 55.

Jeśli chcesz oddać już wypożyczone zbiory biblioteczne możesz je wrzucić do wrzutni.
Wrzutnia to urządzenie, które znajduje się z boku budynku głównego Biblioteki.
Możesz wrzucić do niej oddawane zbiory przez cały dzień.

Zdjęcie przedstawiające wrzutnię
Zdjęcie przedstawiające wrzutnię

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny Biblioteki w Świdnicy, przy ulicy Franciszkańskiej 18, jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W głównym wejściu jest dźwig dla osób niepełnosprawnych
z dzwonkiem, którym możesz wezwać pomoc.

Zdjęcie przedstawiające dźwig dla osób niepełnosprawnych z dzwonkiem
Zdjęcie przedstawiające dźwig dla osób niepełnosprawnych z dzwonkiem
Zdjęcie przedstawiające dźwig dla osób niepełnosprawnych z dzwonkiem - w celu przywołania obsługi dźwigu naciśnij przycisk
Zdjęcie przedstawiające dźwig dla osób niepełnosprawnych z dzwonkiem – w celu przywołania obsługi dźwigu naciśnij przycisk

Korytarze są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózkach.

Na parterze jest winda.

Zdjęcie przedstawiające windę
Zdjęcie przedstawiające windę

Budynek ma boczne wejście do budynku ale otwarte będzie, gdy zgłosisz taką potrzebę.

Zdjęcie przedstawiające boczne wejście do budynku głównego Biblioteki
Zdjęcie przedstawiające boczne wejście do budynku głównego Biblioteki

Toalety dla osób niepełnosprawnych są na każdym piętrze.

Do Biblioteki można wejść z psem asystującym.

Filie biblioteczne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Możesz skontaktować się z Biblioteką poprzez sposoby kontaktu podane poniżej aby ustalić odpowiedni dla Ciebie sposób skorzystania z naszych usług.

Informacja:

Jeśli chcesz się skontaktować z naszą biblioteką możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Franciszkańska 18

58-100 Świdnica

 • możesz wysłać e-mail na adres:

mbp@mbp.swidnica.pl

 • możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu:

74/640-09-46

 • możesz przyjść do sekretariatu Biblioteki od poniedziałku do piątku,

w godzinach 7:00-15:00.

Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i otrzymać potrzebną informację o bibliotece. Znajduje się w budynku głównym Biblioteki, przy ulicy Franciszkańskiej 18, na drugim piętrze.

Zapraszamy do Biblioteki