23 września 2021 r. odbył się finał projektu edukacyjnego „Poezja i dobroć… i więcej nic – Cyprian Kamil Norwid”. W tym wyjątkowym dla biblioteki dniu gościliśmy zastępcę prezydenta miasta Świdnicy pana Szymona Chojnowskiego, współorganizatorów i mecenasów projektu – Panią Annę Szywałę prezesa Firmy Szkoleniowo-Doradczej oraz Panią Annę Pilską oraz Pana Tomasza Hodija reprezentujących głównego sponsora – firmę SONEL S.A. ze Świdnicy.

O część artystyczną zadbali Pani Beata Bartko – Kozieł – dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Pana Zbigniew Curyl – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, którzy wraz z uczniami uczynili ten dzień bardziej wyjątkowym.

Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wspaniała młodzież, która wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Poezja i dobroć… i więcej nic – Cyprian Kamil Norwid” i wykonała choć jedno zadanie projektowe:

NORWID W PODRÓŻY – należało opracować mapę podróży Cypriana Kamila Norwida
JAK GO WIDZĘ? – należało wykonać portret Cypriana Kamila Norwida
MUZYCZNE FASCYNACJE – należało stworzyć własny album lub cyfrowy recital z utworami muzycznymi wykorzystującymi twórczość Cypriana Kamila Norwida.

Dodatkowo, by zaangażować w projekt większą liczbę uczniów zostały ogłoszone trzy konkursy/wyzwania dla uczestników indywidualnych, dzieci spoza zespołu projektowego,
NORWID W PODRÓŻY – Zaprojektuj ulotkę wymyślonego biura podróży – wycieczka śladami Cypriana Kamila Norwida
JAK GO WIDZĘ? – Zaprojektuj mini-komiks o życiu lub twórczości Cypriana Kamila Norwida
MUZYCZNE FASCYNACJE – Nagraj własny utwór z wykorzystaniem twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Pani dyrektor Ewa Cuban serdecznie podziękowała wszystkim uczniom: Chciałabym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za udział w projekcie: Uczniom, Nauczycielom i koordynatorom oraz Dyrektorom, którzy zaangażowali się w realizację niełatwych zadań projektowych. Niełatwego, ponieważ na przygotowanie prac konkursowych było niewiele czasu. Projekt został ogłoszony z końcem maja, a jego finał zdeterminowała data urodzin Cypriana Kamila Norwida, czyli 24 września. Dlatego też wszystkim tutaj zgromadzonym należą się ogromne podziękowania oraz brawa.

W projekcie wzięło udział siedem szkół podstawowych oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Sześć szkół złożyło prace projektowe, zaś wszystkie placówki (12 drużyn) wzięły udział w grze “W pogoni za cytatem”, która odbyła się 23 września 2021 r. W grze:
I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8
III miejsca – Młodzieżowy Dom Kultury.
Nagrody oraz wyróżnienia zostały wręczone w dniu gry.

W projekcie zadania projektowe złożyło blisko 70 uczniów ze szkół: SP 1, SP 2, SP 4, SP 8, SP 105, SP 315. Ponieważ obrady Jury odbyły się 20.09.2021 były niełatwe, dlatego też postanowiono nagrodzić wszystkie szkoły, które złożyły prace projektowe. Jury w składzie:
Przewodnicząca – Ewa Cuban – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
Joanna Trojan-Skała – kierownik Referatu Kultury Urzędu Miasta Świdnicy
Katarzyna Poznańska – kierownik Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism
Mateusz Kułaga – przedstawiciel Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała
nagrodziło oraz wyróżniło:
W zadaniu “NORWID W PODRÓŻY” ex aequo nagrodę otrzymały zespoły projektowe ze szkół:
SP 1 oraz SP 2.
Nagrody wręczyli pani Anna Szywała, prezes firmy Szkoleniowo-Doradczej oraz Tomasz Hodij – przedstawiciel firmy Sonel S.A. ze Świdnicy
W zadaniu “JAK GO WIDZĘ” nagrodę otrzymał zespół projektowy ze szkoły:
SP 105
Nagrodę wręczył Szymon Chojnowski – zastępca prezydenta Miasta Świdnicy.
W zadaniu “MUZYCZNE FASCYNACJE” Nagrodę otrzymał zespół projektowy ze szkoły:
SP 1
Nagrodę wręczył Szymon Chojnowski – zastępca prezydenta Miasta Świdnicy.

Dodatkowo zespoły projektowe, które złożyły prace, a nie zdobyły I nagrody zostały wyróżnione upominkami dla szkoły i byli to:
zespół projektowy SP nr 4
zespół projektowy SP nr 8
zespół projektowy SP nr 315
Nagrody wręczyły Marta Wojciechowska – zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy oraz Katarzyna Poznańska – kierownik Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism.
Dodatkowo w konkursach indywidualnych nagrody zdobyli:
W konkursie JAK GO WIDZĘ – Anna Wajro ze SP 4 oraz w konkursie NORWID W PODRÓŻY – Marcin Kowalski ze SP 2

Uroczystość zakończył koncert uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdnicy, a następnie słodka niespodzianka – tort, wszak to przecież 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida!