Zbiory Pracowni Regionalnej dostępne są w Czytelni Naukowej.

Dział gromadzi i udostępnia wydawnictwa dotyczące Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Świdnicy i powiatu świdnickiego. Są to przede wszystkim książki, broszury, czasopisma, dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki informacyjne, widokówki) oraz cyfrowe materiały audiowizualne.

W zbiorach Pracowni Regionalnej znajdują się wydawane przez Urząd Miasta w Świdnicy:

  • Kronika Filmowa Miasta Świdnicy

  • Kronika Fotograficzna Miasta Świdnicy.

W Pracowni zgromadzono ponad 60 teczek tematycznych zawierających materiały, które dotyczą historii życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego miasta oraz działalności osób związanych ze Świdnicą i powiatem świdnickim.

Wszystkie materiały udostępniane są na miejscu. Czytelnicy mogą skorzystać z odpłatnych usług kserograficznych oraz wykonać kserokopie i skany materiałów zgromadzonych w Pracowni.

Pracownia systematycznie tworzy bibliografię regionalną w systemie ALEPH, która dostępna jest na stronie www.dzb.pl . Kartoteka ta umożliwia dotarcie do artykułów ze świdnickiej prasy lokalnej i czasopism dolnośląskich przez indeks tytułowy, autorski czy tematyczny.

Od 2009 r. trwają prace nad dygitalizacją materiałów będących w zbiorach Pracowni Regionalnej, co w najbliższej przyszłości ma przyspieszyć dotarcie do konkretnych informacji związanych z regionem.

Wykaz czasopism świdnickich i regionalnych dostępnych w Pracowni Regionalnej

Wiadomości Świdnickie (1989- )

Świdnickie Wiadomości Gospodarcze (1990-1996)

ExPressem (1993- )

Wiadomości Katolickie Ziemi Świdnickiej [Hosanna] (1995-1998)

Kurier Świdnicki (1997-2007)

Gazeta Świdnicka (2000-2006)

Głos Maryi (1993-2004)

Gość Niedzielny (dodatek Gość Świdnicki) (2004- )

Kurier Gminny (2000-2003)

Jantar (2004-2005)

Wieści z Gminy (2004- )

Dzisiaj Świdnica (2005- )

Tygodnik Świdnicki (2006- )

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (z przerwami od 1955 r.- )

Turysta Dolnośląski (2007)

Tygodnik Wałbrzyski (1998- )

Wiadomości Wałbrzyskie (Nowe Wiadomości Wałbrzyskie) (1998-2011)

Panorama Dolnośląska (2005-2006)

Panorama Wałbrzyska (2007- )

Polsko-Czeski Biuletyn Przedsiębiorcy – Magazyn Gospodarczy Pogranicza

Regionalne Wiadomości Gospodarcze

Sudety (2005- )

Wykaz wystaw opracowanych przez pracowników MBP w Świdnicy

Świdnica – Ludzie – Książki (1995)

Mieczysław Kozar – Słobódzki

Legionista – kompozytor – nauczyciel (1996)

Szymborska – „nie piszę rzeczy nieważnych” (1996)

Z ziemi Włoskiej do Polski…
Józef Wybicki (1747 – 1822)

„Literackie Talenty `98”

A. Matuszkiewicz „Dochodzenie” do prozy. (1998)

Początek. Trudna droga do wolności. (1998)

Wyobraźnia zwielokrotniona „Pan Tadeusz”
w ilustracjach artystów. (1998)

„Patroni naszych ulic” (1999)

„Zostawić po sobie dobrą pamięć”
Życie i działalność Franciszka Jarzyny. (2001)

Jan Wysocki. Lekarz, przyjaciel ludzi chorych. (2002)

„być… w służbie Boga, Kościoła i polskiego Narodu”
Ksiądz Prałat Dionizy Baran 1913 – 1995. (2003)