Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:

  • prowadzi zakupy książek i dokumentów multimedialnych uwzględniając uniwersalny charakter zbiorów Biblioteki;

  • dokonuje opracowania formalnego (tworzy opis bibliograficzny) i rzeczowego (określa zawartość treściową) dokumentów kupionych oraz otrzymanych od darczyńców;

  • wprowadza informacje o zbiorach do zintegrowanego katalogu Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego;

  • współuczestniczy w selekcji oraz okresowych inwentaryzacjach zasobów bibliotecznych.