Plakat o konkursie KOSMICZNE EKO, kolor grafitowy, napis biało-zielony

W związku z przypadającym na rok 2021 stuleciem urodzin Stanisława Lema Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy ogłasza: konkurs techniczno-ekologiczny „Kosmiczne eko” inspirowany twórczością Stanisława Lema.

Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z największych pisarzy XX wieku. Światową sławę i popularność przyniosła mu fantastyka naukowa: jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków i wydano w łącznym nakładzie 30 milionów egzemplarzy.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowania twórczością Stanisława Lema wśród dzieci i młodzieży;
 • promowanie czytelnictwa;
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej w życiu codziennym;
 • zachęcenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych zainteresowań i talentów;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

Uczestnicy:

 • dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy 0-III);
 • dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy IV-VIII);
 • młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych w Świdnicy;

Tematyka prac konkursowych:

 • wykonanie przestrzennej pracy plastycznej, inspirowanej książkami Stanisława Lema:
 • zachęcającej do sięgnięcia po książkę Stanisława Lema;
 • zilustrowanie ulubionej książki lub bohatera literackiego;
 • przy wykonywaniu pracy należy zastosować recykling i wykorzystać np.: zużyte butelki, pojemniki plastikowe, kartony, papier, puszki, ubrania, sprzęt elektroniczny, itp.
 • Praca plastyczna może przedstawiać np.: robota, statek kosmiczny, układ słoneczny;

Terminy:

 • składania prac: 7 maja 2021 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: 14 maja 2021 r.

Miejsce składania prac konkursowych:

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, II p., p. 302

Warunki uczestnictwa:

 • przestrzenne prace konkursowe winny być wykonane z materiałów ekologicznych dowolną techniką plastyczną;
 • każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą czytelne imię i nazwisko autora, wiek oraz numer telefonu do kontaktu;
 • do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);
 • prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Ocena prac:

 • jury powołuje organizator konkursu;
 • oceniane będą tylko prace indywidualne;
 • autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody;
 • prace oceniane będą w trzech kategoriach: kat. I – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy 0-III);
  kat. II – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Świdnicy (klasy IV-VIII); kat. III – młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych w Świdnicy;
 • autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną indywidualnie zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu;
 • nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zastaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy;

Uwaga:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorowi praw autorskich do celów promocji;
 • udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych na stronach www Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy;
 • prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, tel. 074 640-09-42.