Drodzy Czytelnicy! Od 16 listopada 2020 r. wprowadzamy usługę „Książka na wynos” i już dziś przypominamy o usłudze „Książka do domu”.

Książka na wynos – budynek główny

 1. Czytelniku, jeśli chcesz wypożyczyć książkę:
  * zadzwoń 74/6400937, 603563933
  * skorzystaj z usługi “zapytaj bibliotekarza” na stronie www biblioteki i złóż zamówienie drogą elektroniczną.
 2. Składając zamówienie będziemy potrzebować Twoich danych:
  imię i nazwisko, nr karty czytelnika i nr tel.
 3. W momencie skompletowania zamówienia skontaktujemy się z Tobą celem jego przekazania.
 4. Zamówienia realizowane są w kolejnym dniu roboczym w godz. 9.00-15.00.
 5. Udostępnianie przygotowanych książek i innych materiałów bibliotecznych odbywać się będzie na zewnątrz przed wejściem do biblioteki od strony placu z dzikami, o ustalonej godzinie.
 6. Podczas odbioru książek zasłoń nos i usta, zachowaj dystans, a kontakt z pracownikiem ogranicz do minimum.
 7. Zwrotów książek dokonujesz poprzez wrzutnię/trezor. Nie musisz oddawać książek, które masz wypożyczone! Termin został przesunięty do 15 grudnia.
 8. Usługa dostępna jest w budynku głównym biblioteki oraz w filiach.

Książka na wynos – Filie

 1. Czytelniku, jeśli chcesz wypożyczyć książkę z konkretnej filii:
  * zadzwoń:
  74/6400951 – Filia nr 1
  74/6400950 – Filia nr 2
  74/8524622 – Filia nr 5
  * skorzystaj z mail’a i złóż zamówienie drogą elektroniczną
  filia1@mbp.swidnica.pl – Filia nr 1
  filia2@mbp.swidnica.pl – Filia nr 2
  filia5@mbp.swidnica.pl – Filia nr 5
 2. Składając zamówienie będziemy potrzebować Twoich danych:
  imię i nazwisko, nr karty czytelnika i nr tel.
 3. W momencie skompletowania zamówienia skontaktujemy się z Tobą celem jego przekazania.
 4. Zamówienia realizowane są w kolejnym dniu roboczym w godz. 9.00-15.00
 5. Udostępnianie przygotowanych książek i innych materiałów bibliotecznych odbywać się będzie na zewnątrz przed wejściem do filii, o ustalonej godzinie.
 6. Podczas odbioru książek zasłoń nos i usta, zachowaj dystans, a kontakt z pracownikiem ogranicz do minimum.
 7. Nie musisz oddawać książek, które masz wypożyczone! Termin został przesunięty do 15 grudnia.

Książka do domu

 1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, przewlekle chore lub niepełnosprawne ruchowo, zamieszkałe na terenie Świdnicy, które wypełniły kartę zobowiązania i nie mogą samodzielnie korzystać ze zbiorów w działach/filiach MBP.
 2. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w dziale/filii MBP usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze w miarę możliwości Biblioteki.
 4. Z usługi „Książka do domu” nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
 5. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory MBP na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 74 640 09 46 w godzinach 9.00-15.00.


Wyżej wymienione usługi wprowadziliśmy na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej:
„Biblioteka Narodowa (…) rekomenduje udostępnianie zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie może odbyć się:
1. za pośrednictwem książkomatów,
2. przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Nie wolno dopuścić do tworzenia kolejek przed budynkiem biblioteki. Procedura może wyglądać następująco:

 • czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje,
 • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
 • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
 • o omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty,
 • w wyżej wymienionym reżimie może być realizowana usługa „Książka na telefon”.”