Niezmiernie nam miło, że konkurs „Bohaterowie codzienności” cieszył się tak dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 100 prac. W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni przesunąć termin ogłoszenia wyników na poniedziałek 9 listopada. Jednocześnie informujemy, że wszyscy nagrodzeni, zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie, a nagrody prześlemy pocztą. Wszystkim uczestnikom konkursu BARDZO DZIĘKUJEMY.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza do udziału w konkursie literackim „Bohaterowie codzienności” organizowanego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs patronatem objął przyjaciel biblioteki – Łukasz Kazek, który wraz z kanałem History Hiking oraz Zespołem Pałacowo-Hotelowym Jedlinka postanowili ufundować dodatkowe nagrody.

REGULAMIN

Bohaterowie codzienności – zwykli ludzie;

Na historię naszego kraju bardzo często składają się działania ludzi, którzy dzięki swoim pasjom, wysiłkom, marzeniom, zmieniają nie tylko Polskę ale i świat. Każdy z nas ma takiego bohatera w rodzinie, szkole, pracy, w gronie znajomych. Osoby, które dają, bądź dawały innym ludziom, przykład wolności, odwagi, pracowitości. Kim są dla nas współcześni bohaterowie?

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP, z siedzibą w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości i ma charakter otwarty.
 3. Warunki uczestnictwa:
  – termin składania prac: do 3 listopada 2020 r.
  – rozstrzygnięcie konkursu: 5 listopada 2020 r.
  – teksty należy przesłać na adres mailowy biblioteki: sekretariat@mbp.swidnica.pl
  – teksty w formacie: jedna strona A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5;
  – prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać telefon, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1);
  – prace niespełniające wymogów regulaminu lub przesłane po terminie nie będą oceniane.
 4. Nagrody w konkursie:
  Jury powołane przez Organizatora konkursu przyzna trzy nagrody w postaci bonów upominkowych do salonów Empik o wartości:
  I nagroda – bon na 300 zł
  II nagroda – bon na 200 zł
  III nagroda – bon na 100 zł
  Dodatkowe nagrody ufundowane przez przyjaciela biblioteki – Łukasza Kazka wraz z kanałem History Hiking oraz Zespołem Pałacowo-Hotelowym Jedlinka:
  – oryginalny ponad 100-letni banknot z Republiki Weimarskiej – niemy świadek historii
  – voucher rodzinny o wartości 200 zł (zwiedzanie Pałacu, Pociągu Hitlera, degustacja pizzy w restauracji Jedlinka)
  – książka „Faszystowska Mać” z dedykacją autora
  – bilet łączony voucher – zwiedzanie Kompleksu Riese oraz Zamku Grodno dla 2 osób
  – komplet kryształowych kufli z Browaru Jedlinka.

  – Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody drogą e-mailową na adres, z którego została przesłana praca konkursowa;
  – autorzy nagrodzonych prac zostaną indywidualnie zaproszeni po odbiór nagród w siedzibie MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 5. Uwaga:
  – udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie Organizatorowi praw autorskich do celów promocji;
  – Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora;
  – prace przekazane na konkurs stają się własnością Organizatora.
 6. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 7. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu pod tel. 074 640-09-36 oraz e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl