Szanowni Państwo,

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach, zakazem przeprowadzania imprez i niepewnej sytuacji co do dalszego okresu, postanowili wyjątkowo zmienić formułę konkursu czytelniczego „Dzień dobry Pani Urszulo”.

 1. W trosce o dzieci konkurs nie może odbyć się w formule dotychczasowej. Dlatego proponujemy inne rozwiązanie, ponieważ wiemy, jak ważne były dla dzieci przygotowania do konkursu.
 2. Dzieci, które wygrały w poszczególnych placówkach przedszkolnych w pierwszym etapie prosimy o przygotowanie pracy plastycznej w formacie 100×70 dotyczącej utworu Urszuli Kozłowskiej pt. „Smacznego kolego”. (W przypadku, gdy któreś z dzieci dalej nie uczęszcza do placówki – prosimy Nauczyciela przygotowującego do konkursu o kontakt z rodzicem i wystosowanie prośby o pracę indywidualną, która stanie się częścią pracy całej drużyny).
 3. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka prosimy dostarczyć przez Nauczycieli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, II piętro, do 15 czerwca 2020 r.
 4. Prace zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury.
 5. Z prac powstanie wystawa wyeksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
 6. Nagrody zostaną doręczone przez Organizatorów bezpośrednio do przedszkoli.
 7. Organizatorzy konkursu proszą o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a nauczycieli przedszkola o dostarczenie ich w dniu Finału konkursu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy (zgoda w załączeniu).

 8. Ideą konkursu było:
 • bliższe poznanie utworu Urszuli Kozłowskiej pt. „Smacznego kolego” i wykorzystanie go w trakcie różnorodnych zajęć i zabaw z dziećmi

 • upamiętnienie postaci Urszuli Kozłowskiej – świdnickiej pisarki i poetki dla najmłodszych.

 • wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie słownych wypowiedzi

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Informujemy, że w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP znajdowały się przygotowane książki, po jednej dla każdego przedszkola. Książka odebrana przez przedszkole uczestniczące w konkursie była jednocześnie jedną z nagród za udział w konkursie, która wzbogaciła tym samym przedszkolną biblioteczkę – prosimy o zatrzymanie książek na kolejny rok. Zakładamy, że w normalnej formie konkurs odbędzie się w 2021 roku. Jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ chcemy uczcić świdnicką pisarkę – Urszulę Kozłowską. Przygotowaliśmy z tego tytułu wiele innych atrakcji, które w obecnych czasach nie mogą się odbyć.

Bliższych informacji o konkursie udzielają organizatorzy:

 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy, tel. (74)852-60-70 (Izabela Gorska, Danuta Kasprzak)

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, tel. (74)640-09-42


Zgoda do pobrania:

zgodaSzanowni Państwo,

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach do dnia 25.03.2020 r. i niepewnej sytuacji co do dalszego okresu, postanowili przełożyć konkurs czytelniczy „Dzień dobry Pani Urszulo”. O terminie konkursu powiadomimy Państawa wówczas, gdy będziemy mogli określić jego datę. 

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy ogłaszają konkurs czytelniczy „Dzień Dobry Pani Urszulo”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Ideą konkursu jest:

 • bliższe poznanie utworu Urszuli Kozłowskiej pt. „Smacznego kolego” i wykorzystanie go w trakcie różnorodnych zajęć i zabaw z dziećmi

 • upamiętnienie postaci Urszuli Kozłowskiej – świdnickiej pisarki i poetki dla najmłodszych. Tworzyła baśnie i bajki, które często przelewała na papier w formie wierszy

 • wyrabianie sprawności językowej poprzez udzielanie słownych wypowiedzi

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Regulamin konkursu:

 1. Tematem konkursu jest znajomość treści książki Urszuli Kozłowskiej pt. „Smacznego kolego”.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5, 6–letnich, uczęszczających do świdnickich przedszkoli.

 3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
  PIERWSZY ETAP odbędzie się w poszczególnych placówkach przedszkolnych. Nauczycielki wyłonią drużynę składającą się z trojga dzieci.
  DRUGI ETAP – FINAŁ konkursu odbędzie się dnia 26.03.2020 r. o godz. 10.00 w Wypożyczalni i dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18.

 1. Przedszkole biorące udział w konkursie winno zgłosić swój akces drogą elektroniczną, na adres przedszkole@pm16.swidnica.pl do dnia 17.02.2016 r. – należy podać nazwę placówki, nazwiska i imiona nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu.

 2. Autorami pytań konkursowych są bibliotekarki Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy.

 3. Organizatorzy konkursu proszą o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a nauczycieli przedszkola o dostarczenie ich w dniu Finału konkursu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy (zgoda w załączeniu).

Informujemy, że w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP znajdują się przygotowane książki, po jednej dla każdego przedszkola. Książka odebrana przez przedszkole uczestniczące w konkursie jest jednocześnie jedną z nagród za udział w konkursie, która wzbogaci tym samym przedszkolną biblioteczkę.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przyjście z całą grupą przedszkolną jest niemożliwe.

Bliższych informacji o konkursie udzielają organizatorzy:

 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy, tel. (74)852-60-70 (Izabela Gorska, Danuta Kasprzak)

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, tel. (74)640-09-42

Zgoda do pobrania:

zgoda