”Bank przez Internet. Swobodny dostęp do Twoich finansów gdziekolwiek jesteś”

24.10.2019 r. uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami posiadania konta bankowego. Dyskutowaliśmy o argumentach przemawiających o wyborze konkretnego banku jako dostawcy usług finansowych. Uczestnicy m.in. dowiedzieli się o możliwościach obrony swoich interesów w przypadku zaistnienia sytuacji spornej z bankiem, poznali instytucję sądu polubownego, arbitra bankowego czy mediatora. Zapraszamy do fotorelacji.