2 wrzesień 2017 r. (sobota)
godz. 11.00
Plac z dzikami
obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wspólne Narodowe Czytanie – akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP. W tym roku wspólnie z samorządowcami, pracownikami kultury i oświaty oraz z czytelnikami biblioteki odczytane zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wydarzenie wzbogacił zatańczony po mistrzowsku krakowiak w wykonaniu świdnickiego Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”.

O akcji


foto: MBP


foto: Wiktor Bąkiewicz