1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, przewlekle chore lub niepełnosprawne ruchowo, zamieszkałe na terenie Świdnicy, które wypełniły kartę zobowiązania i nie mogą samodzielnie korzystać ze zbiorów w działach/filiach MBP.
  2. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w dziale/filii MBP usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
  3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze w miarę możliwości Biblioteki.
  4. Z usługi „Książka do domu” nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
  5. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory MBP na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 74 640 09 46