Druga edycja konkursu Galeria Jednego Obrazu 2024 została rozstrzygnięta.
Na konkurs wpłynęło 7 prac, spośród których 6 czerwca 2024 jury w składzie: Ewa Cuban – dyrektor biblioteki, Marta Wojciechowska – wicedyrektor biblioteki oraz Mariusz Buczma – znany świdnicki fotograf, przyznało nagrodę Marcie Milewskiej za obraz „Polne kwiaty”.
Pracę laureatki można oglądać w Filii nr 2 (ul. M. Kozara-Słobódzkiego 19/01).