Zapraszamy uczniów klas 4-8 świdnickich szkół podstawowych do wzięcia udziału w Turnieju piłkarskim FC2024!

Eliminacje odbędą się 18 czerwca w Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, zaś rozgrywki finałowe 19 czerwca.

Zgłoszenia do turnieju dokonuje nauczyciel/opiekun wytypowanej delegacji ze szkoły.

Zgoda do pobrania

REGULAMIN IMPREZY EURO W BIBLIOTECE – TURNIEJ PIŁKARSKI FC24 – Świdnica, 18-19.06.2024

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin dotyczy rozgrywek „Euro w bibliotece – turniej piłkarski FC24”, który odbędzie się w dniach 18-19.06.2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy.
 2. Organizatorem turnieju jest Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy.
 3. Turniej odbywa się w ramach zadania „Różne ścieżki profilaktyki – spędź czas wolny w bibliotece”.
 4. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych ze Świdnicy. Każda szkoła wyznacza dwóch uczestników oraz jednego opiekuna.
 6. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą opiekuna osobiście do Wypożyczalni Naukowej (s.202) Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Franciszkańskiej 18 do 14 czerwca 2024 r.
 8. Maksymalna liczba uczestników to 24 osoby.
 9. Harmonogram turnieju zostanie ustalony po otrzymanych zgłoszeniach.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników.
 11. Za złamanie regulaminu grozą konsekwencje, które opisane są w § 5 „Działania zabronione i kary”.

§2.
System rozgrywek

 1. W turnieju biorą udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. Maksymalna ilość graczy to 24 osoby.
 2. Mecze rozgrywane są na konsoli PlayStation 5 za pomocą dedykowanych padów.
 3. Turniej rozgrywany jest w systemie ligowo-pucharowym (grupy + drzewko turniejowe).
 4. W systemie ligowym każdy z członków grupy (A, B, C, D, E, F,) rozegra po jednym meczu z pozostałymi. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z każdej grupy. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę). W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę ilość zdobytych bramek. W razie dalszej konieczności stosunek bramek oraz liczba straconych bramek. W sytuacji jeśli wszystkie drużyny w grupie będą miały taką samą sytuację, po 3 rozegranych meczach, zostaną rozegrane dodatkowe spotkania w grupie 1-2, 3-4 (układ alfabetyczny) – jeśli spotkanie zakończy się remisem, od razu zostaną rozegrane rzuty karne, bez dogrywki.
 5. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single elimination – przegrywając odpada. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie zdecydują rzuty karne.
 6. Losowanie drużyn reprezentacyjnych oraz odbędzie się przed turniejem.
 7. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłoczne powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

§3
Rozgrywka meczowa

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FC 24.
 2. Mecze rozgrywane są poprzez tryb mecz towarzyski, drużynami narodowymi.
 3. Zabronione jest używanie innych drużyn.
 4. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach zespołów.
 5. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na własnej połowie.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika (walkower). Dopuszcza się 5 minut spóźnienia.

§4.
Ustawienia gry

 1. W każdym meczu będą obowiązywały takie same ustawienia gry. Mianowicie: a. długość połowy – 5 minut b. poziom trudności – klasa światowa c. szybkość gry – normalna d. kontuzje – wył. e. spalone – wł. f. kartki – wł. g. zagrania ręką – wył. h. stadion – dowolny i. pogoda – dobra j. pora dnia – dzień/noc k. liczba zmian – 3 l. kamera – domyślna ł. sterowanie – dowolne
 2. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.

§5.
Działania zabronione i kary

 1. Działania, które będą uznawane za niesportową grę: a. Celowe wyłączenie telewizora/konsoli. b. Włączanie pauzy w grze, w trakcie posiadania piłki przez rywala. c. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie, na własnej połowie, w celu utrzymania korzystnego wyniku. d. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu. e. Inne niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi. Podczas turnieju Organizator może określić inne, nie wymienione wyżej działania określające niesportową grę.
 2. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.

§6.
Nagrody

 1. Dla wszystkich uczestników Organizator przewidział nagrody „za udział”.
 2. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Organizator przewidział nagrody sportowe.


§7.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
 2. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator.