Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy
„Z Norwidem. Palimpsesty. Korespondencje” prof. Andrzeja Mariana Bartczaka, który odbędzie się w ramach XVII Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej – Świdnica 2024, 14 czerwca, o godzinie 17.30, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.