Nagroda Główna XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2023.