Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy informuje,
że w wyniku analizy ofert zgłoszonych do zapytania ofertowego MBP.A.261.1.2024, z dnia
29 kwietnia 2024 r. pn. „Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru
w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy”, do zrealizowania w/w zadania wybrana została firma Miral Ochrona Sp. z o.o. ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica, która otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym.