Paweł Sarna i jego tomik „RUSKIE” laureatem XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2024.

Tegoroczne obrady Jury w konkursie na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2024 były bardzo wnikliwe, żeby nie powiedzieć burzliwe. Do samego końca ważyły się losy ostatecznego zwycięzcy. Na konkurs 43 autorów nadesłało 43 książki. Biorąc pod uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania graficznego, do nagrody nominowano osiem tytułów następujących autorów:
– Paweł Sarna „RUSKIE”;
– Kasia Koy „NEMOCJA”;
– Piotr Grobliński „ZAWODY”;
– Jacek Maria Hohensee „WYCIECZKA ZA MIASTO”;
– Leszek Pułka „OSOBNE”;
– Łukasz Szopa „NIEBO ZIEMIA”;
– Ida Sieciechowicz „W WAREHOUSE’ACH Z ZIMNYM SPRZĘTEM”;
– Beata Gruszecka – Małek „AKWAREAL”.

20 kwietnia – jury w składzie:
Karol Maliszewski – przewodniczący,
Jacek Podsiadło,
Jadwiga Graboś – ubiegłoroczna laureatka,
Andrzej Protasiuk,
Ewa Cuban, pochyliło się bardzo wnikliwie nad każdą z nominowanych 8 książek, zarówno pod względem graficznym jak i literackim. Ostatecznie w ścisłym finale znalazły się prace:
– Paweł Sarna „RUSKIE”,
– Kasia Koy „NEMOCJA”.

Po wymianie opinii i długiej analizie Jury postanowiło, że nagrodę główną otrzyma:

Paweł Sarna „RUSKIE”

Autorowi bardzo serdecznie gratulujemy a już 14 czerwca, podczas Biesiady Literackiej, zwycięzcy zostanie wręczona nagroda i odbędzie się z nim spotkanie autorskie.

Serdecznie zapraszamy.