Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy zaprasza na wydarzenie organizowane w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego – „Żywa Biblioteka”.

Projekt „Żywa Biblioteka” to metoda edukacyjna i międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, który stosuje prostą metodę spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom i dyskryminacji. „Żywa Biblioteka” posługuje się językiem biblioteki, by umożliwić pełne szacunku rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społecznościach, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię.

Celami „Żywej Biblioteki” są:

  1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
  2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
  3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
  4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec inności.

Świdnicka edycja „Żywej Biblioteki” odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, w godzinach 9.00 – 14.00.

Kontakt: 74/640-09-37 (Robert Staniszewski)