Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na koncert Zespołu Śpiewaczy „Kądziołeczka” z Lutomi Dolnej, który odbędzie się 29 lutego 2024 r. o godzinie 17.00 w gmachu głównym biblioteki, przy ul. Franciszkańskiej 18.

Zespół powstał 11 lutego 1984 roku, przy współudziale członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Brał udział w przeglądach zespołów ludowych, festiwalach oraz uroczystościach dożynkowych. Repertuar zespołu obejmuje szeroki zakres utworów, takich jak pieśni ludowe, piosenki biesiadne, utwory o tematyce patriotycznej oraz pieśni kościelne.