Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy i Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który ma na celu przybliżenie dzieciom treści utworu Marii Konopnickiej „Na jagody” oraz uświadomienie uczestnikom jak ważną rolę pełni ilustrator, a tym samym ilustracja w książkach dla dzieci. Udział w konkursie zaktywizuje dzieci do rozwijania wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w literaturze.

Regulamin

Załącznik nr 1