Miś Uszatek to postać opisana w książkach Czesława Janczarskiego, a zilustrowana przez Zbigniewa Rychlickiego (1957). Prawdziwa popularność misia nastąpiła w 1975 roku, kiedy to Studio Małych Form filmowych Se-ma-for w Łodzi, na zlecenie Telewizji Polskiej rozpoczęło produkcję lalkowego serialu z Uszatkiem, który wybrzmiewał głosem Mieczysława Czechowicza. Aby zrealizować jeden odcinek trzeba było wykonać dwie lub nawet trzy lalki Misia Uszatka, ponieważ podczas animacji „Miś” brudził się i uszkadzał, nie nadając się do dalszej pracy nad filmem.