W Pracowni Świętego Mikołaja w Filii nr 5 uczestnicy zostali wprowadzeni w zróżnicowane obyczaje świąteczne praktykowane w różnych krajach. W trakcie spotkania podzielili się także tradycjami panującymi w ich własnych domach. Kolejnym etapem warsztatów było własnoręczne tworzenie choinek, które mogą posłużyć jako wyjątkowe prezenty dla bliskich.