Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości (zmieniona uchwałą nr XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r.) do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury.

Poniżej niezbędne dokumenty: