Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wernisaż wystawy #jestemsilnabo… wraz ze spotkaniem autorskim z Martą Frej.

Marta Frej – polska malarka, ilustratorka i animatorka kulturalna. Prezeska zarządu Fundacji Kulturoholizm z siedzibą w Częstochowie. Jest współzałożycielką i koordynatorką (wraz z Tomaszem Kosińskim) Klubu Krytyki Politycznej w Częstochowie.

„Punktem wyjścia do cyklu obrazów Marty Frej było zaproszenie kobiet do dokończenia zdania „Jestem silna, bo…” oraz wysłania zdjęcia, które zostało rysunkowo przetworzone przez artystkę i zestawione z tekstem. […] Marta Frej poprzez upublicznienie osobistych opowieści tworzy swoją „herstory” dzisiejszych czasów i życia codziennego w Polsce. Z nadesłanych tekstów i zdjęć wydobywa te elementy, które pozwalają na stworzenie mniej lub bardziej spójnej narracji o sytuacji kobiet dzisiaj w Polsce”- Stanisław Ruksza.

Wernisaż wraz ze spotkaniem odbędzie się w bibliotece 7 października, o godzinie 18:00 w ramach IX Nocy Bibliotek. Wystawę będzie można oglądać do 30 października.