Miło nam poinformować, że się udało!

Nasza biblioteka uzyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie odwoławczym, w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadania pn. Ogólnopolska Biesiada Literacka.

Zapraszamy 15-17 czerwca! Będzie się działo!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”