16 czerwca 2023 r. odbył się wykład Barbary Elmanowskiej zatytułowany O WSPÓŁCZESNYM SŁOWIE. W trakcie spotkania prelegentka wskazywała wagę słów w naszym życiu, w codziennych sprawach i wyjątkowych chwilach. Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na m.in. takie pytania: Czy i jak słowa nas zdradzają? Jakich słów używamy? Co wyrażamy za pomocą słów? Jaki jest język, którym się posługujemy? Jak wielką siłę mają słowa? Niemałą dyskusję wśród słuchaczy wywołała kwestia obecności wulgaryzmów w naszym języku i powszechność ich użycia. Prowadząca spotkanie wskazała również na moc używanych słów jako narzędzia propagandy, manipulacji ale również jako nośnik prawdy czy piękna. Spotkanie, prowadząca zakończyła zaleceniem: Bawcie się słowem, językiem!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”