Spotkanie z Jadwigą Graboś, autorką i zwyciężczynią w konkursie na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2023 poprowadził Karol Maliszewski.

Jadwiga Graboś z wykształcenia jest germanistką i uczy w szkole. Pisze wiersze, prozę, teksty piosenek. Publikowała w Kwartalniku „Akcent”, Wydawnictwie j, „Czasie Literatury”, „Magazynie Malkontenty”, Babińcu Literackim, na portalu „Emultipoetry” oraz w różnych antologiach. Jest także stypendystką prezydenta Lublina (2019). Autorka tomu poetyckiego „Lekcje rozróżniania” (2019). Ukończyła Kurs Krytyki Literackiej zorganizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe (2019).

Pisanie rozpoczęła w wieku dojrzałym, ale poezja dojrzewała w niej już dużo wcześniej. Na dobre miłość ta pojawiła się podczas warsztatów zorganizowanych w jej rodzinnym mieście w 2018 roku. –Usłyszałam wówczas słowa, bardzo dla mnie ważne od Karola Maliszewskiego, że „wstydu nie ma, trzeba rozwijać”. To okazało się prorocze i poszłam w te stronę. W ślad za tym poszłam na studia literackie do Krakowa, gdzie cały czas doskonaliłam swój warsztat poprzez m.in. kontakt ze znakomitymi wykładowcami. Nabyłam tam świadomość pisania i odwagę, by zadebiutować – mówiła podczas spotkania Jadwiga Graboś.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”