Nagroda Główna XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2023.