Fundacja Wolne Lektury udostępniła naszej bibliotece zestaw książek (lektury szkolne i klasyka literatury) w postaci audiobooków, które włączyliśmy do naszych zbiorów.

Płyty CD i nośniki pamięci zostały udostępnione bezpłatnie, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami”. Celem tego projektu jest zmniejszenie barier w dostępie do kultury i edukacji dla osób z dysfunkcjami czytania, w tym z niepełnosprawnościami wzroku, motoryki czy zaburzeniami uwagi.

Z myślą o czytelnikach niewidomych i słabowidzących książki zostały udostępnione również w formatach DAISY i Epub 3 Media Overlays – które są dostępne w Wypożyczalni Multimediów.

Każda e-książka jest też udostępniona na stronie Wolne Lektury (wolnelektury.pl) w postaci ebooka i audiobooka — można je z tej strony bezpłatnie pobierać.

W zbiorach wolnych lektur znajduje się ponad 6,5 tys. ebooków i ponad 1 tys. audiobooków — wszystkie są dostępne bezpłatnie.

Lista audiobooków