Dnia 17 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs Galeria Jednego Obrazu. Na konkurs wpłynęły 3 prace. Jury w składzie:

 1. Ewa Cuban – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
 2. Marta Wojciechowska – Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
 3. Anna Podbielska – Kierownik Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

przyznało nagrodę: Markowi Szulikowskiemu. Pracę laureata można oglądać w Filii nr 2 (ul. M. Kozara-Słobódzkiego 19/01). Jednocześnie informujemy, że pan Marek będzie Jurorem w kolejnym cyklu Konkursu.

Gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że prace w kolejnym cyklu konkursu można składać do 15 czerwca 2023 r.

Jeden autor może nadesłać lub dostarczyć osobiście JEDEN OBRAZ wykonany osobiście w dowolnej technice plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, fotografia, techniki komputerowe i inne. Konkurs jest dostępny dla osób pełnoletnich.

_________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs jest dostępny dla osób pełnoletnich.
 2. Jeden autor może nadesłać lub dostarczyć osobiście JEDEN OBRAZ wykonany osobiście w dowolnej technice plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, fotografia, techniki komputerowe i inne.
 3. Format pracy nie może być większy niż 70×100 cm.
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić kartę i podać kolejno:
  • imię i nazwisko autora,
  • dokładny adres,
  • e-mail,
  • numer telefonu,
  • tytuł obrazu.
 5. Pracę w sztywnym opakowaniu należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, adres:
  FILIA NR 2, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  ul. M. Kozara-Słobódzkiego 19/01
  58-105 Świdnica
  z dopiskiem: GALERIA JEDNEGO OBRAZU.
  Do pracy należy załączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
 1. Prace po rozstrzygnięciu konkursu należy odebrać osobiście, organizatorzy nie odsyłają prac. W przypadku nie odebrania, prace przechodzą na własność biblioteki.
 2. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania nagrodzonych prac w prasie, telewizji i internecie.
 3. Jury ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy w danym cyklu konkursowym, co poskutkuje kolejnym ogłoszeniem konkursu w następnym miesiącu.
 4. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
 5. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
 6. Autor pracy akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

TERMINARZ

 • Ostateczny termin przyjmowania prac do 15. dnia każdego miesiąca, Jury będzie oceniać prace w cyklu dwumiesięcznym.
 • Zawiadomienie o wynikach – www.mbp.swidnica.pl.
 • Ekspozycja nagrodzonej pracy, co dwa miesiące, w GALERII JEDNEGO OBRAZU. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, FILIA NR 2
  ul.Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19/01
  58-105 Świdnica

NAGRODA

 • Bon do salonu EMPIK o wartości 300 zł, ufundowana przez sponsora: ZUPBADURA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Świdnicy.