Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który skłoni do zastanowienia się nad tym, jak wyglądają przygotowania do świąt w ich domach, jakie towarzyszą im opowieści. Konkurs ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży do rozwijania wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Świdnickiej Kolędy 2022.

Regulamin konkursu

 1. Organizator:
  Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18 – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży.
 2. Założenie konkursu:
  Jako Biblioteka proponujemy naszym Czytelnikom konkurs, który skłoni do zastanowienia się nad tym, jak wyglądają przygotowania do świąt w ich domach, jakie towarzyszą im opowieści. Konkurs ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży do rozwijania wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.
 3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 • adresaci:
  – uczniowie klas „0-3” – kat. I – uczniowie klas „4-8” – kat. II
 • Na konkurs należy przygotować pracę w formie papierowej (technika płaska, format dowolny, max 3 strony) lub w formie elektronicznej (np. power point, animacja poklatkowa itd.) przedstawiających „Twoją świąteczną opowieść” w formie komiksu. W ocenie zgłoszonych prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, staranność wykonania dzieła i ogólny wyraz artystyczny, a także wykorzystanie komiksowej formy.
 • Prace należy dokładnie i czytelnie opisać:
  imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość
  dane kontaktowe opiekuna/rodzica (imię i nazwisko, numer telefonu)
 • Prace nieopisane lub opisane nieczytelnie nie będą brane pod uwagę.
 • Prace niespełniające w/w wymogów nie będą dopuszczone do konkursu
 • Prace należy dostarczyć/wysłać do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, II piętro, pok. 302
  58-100 Świdnica, z dopiskiem: „Twoja świąteczna opowieść”
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
  – kategoria I – uczniowie klas 0 -3
  – kategoria I – uczniowie klas 4 -8
 1. Termin konkursu:
  Ostateczny termin dostarczania prac do Organizatora upływa 16 grudnia 2022 r.
 2. Nagrody:
  W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.
 3. Postanowienia ogólne
 • Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę
 • Decyzja Jury jest ostateczna
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni poprzez opiekunów telefonicznie, a tym samym zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się – 21 grudnia 2022 r., o godz. 16.00 podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
 • Z nadesłanych prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa, prezentowana od 21.12.2022 r. na holu, na II piętrze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
 • Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczenie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych
 • Wraz z pracą na konkurs należy dostarczyć zgodę rodziców bądź opiekunów autora na przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku (załącznik nr 1) w celach promocji wydarzenia
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora

Wszelkich informacji o konkursie udzielą pracownicy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, MPB Świdnica-tel. 74/640-09-42, @-mail: oddz@mbp.swidnica.pl

plakat do konkursu