Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na spotkanie autorskie z Pawłem Migasiewiczem, autorem książki „Laudatissimus Phidias noster. Rzeźbiarz Johann Riedel SJ (1654-1736) między czeską tradycją cechową a francuską sztuką akademicką”, dofinansowaną przez samorząd Świdnicy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 października o godz. 17.00 w gmachu biblioteki.

Paweł Migasiewicz – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2010 roku obronił rozprawę doktorską. Od 2016 roku jest adiunktem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii rzeźby i architektury nowożytnej. Jego badania obejmują szczególne relacje artystyczne między Francją a Europą Środkową wraz z ich kontekstem politycznym.

Spotkanie poprowadzi Ewa Małachowicz, której głównym obszarem zainteresowań podczas studiów we Wrocławiu, na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz Uniwersytecie T.G. Masaryka w Brnie była rzeźba barokowa, najpierw na Śląsku, potem w sąsiednich Czechach, w ziemiach dawnej Monarchii Habsburskiej.