Nic tak nie ożywia warsztatów, jak nowe, twórcze osoby. Pojawiły się dziś bardzo dobre pomysły na opowiadania. Czekamy na realizację.

Następne warsztaty we wtorek 11 października o 18:00 w Łaźni w Świdnicy.