Regulamin

 1. Organizatorem III Turnieju Gry Klask jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.
 2. Turniej odbędzie się 1 października 2022 r. w czasie trwania Nocy Bibliotek, w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej, II piętro godz. 17.30.
 3. W grze mogą uczestniczyć osoby w wieku od 8 lat. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w turnieju za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 4. Do gry może zgłosić się max. 16 uczestników.
 5. Zgłoszeni uczestnicy, za pomocą losowania, dobierani są w pary.
 6. Każda para prowadzi rozgrywki do dwóch wygranych.
 7. Rozgrywki prowadzone są na zasadach ustalonych przez producenta gry klask.
 8. Turniej rozgrywany jest w systemie pucharowym – zwycięzca pojedynku przechodzi do kolejnej rundy, pary w rundach ustalane są za pomocą losowania.
 9. Obowiązują zapisy – Wypożyczalnia Multimediów tel. 74 640 09 36, e-mail: multimedia@mbp.swidnica.pl, zapisy prowadzone będą również w dniu turnieju do godz. 17.00
 10. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
 11. Jury jest powoływane przez organizatorów, a jego werdykt jest nieodwołalny.

Zasady gry KLASK