Półmetek wakacji za nami! W imieniu Organizatorów serdecznie zachęcamy dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w V Regionalnym Konkursie Plastycznym „Kartka z wakacji”.

Prace można składać osobiście bądź przesłać na adres biura poselskiego I. K. Mrzygłockiej (ul. Moniuszki 2, 58-300 Wałbrzych) w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2022 r. (piątek).

Honorowy patronat nad konkursem objęli Senator RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Duda.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z m. Wałbrzych, powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego oraz kłodzkiego.

Technika wykonania jest dowolna, format A4. Praca powinna być opisana – imię i nazwisko, wiek autora, klasa, adres szkoły/placówki wraz z nr tel. opiekuna/ rodzica. Szczegóły i regulamin na stronie mrzyglocka.pl 

Koordynatorem konkursu jest p. Anna Dżygała-Wojciechowska.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt 502 700 256.

Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu. Laureaci zostaną poinformowani o dokładnej dacie telefonicznie.

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2