Za nami Żywa Biblioteka – Świdnica 2022 zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego – Żywa Biblioteka – wyjątkowy projekt, który został zapoczątkowany w Danii, a obecnie działa w 70 krajach, w tym w 40 miastach w Polsce.

Projekt Żywa Biblioteka to metoda edukacyjna i międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, który stosuje prostą metodę spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom i dyskryminacji. Zapewnia bezpieczne miejsce na pełne szacunku rozmowy, w których można zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami. Poprzez budowanie zaufania i szczery kontakt z drugim człowiekiem, pozwala przeciwstawiać się uprzedzeniom, stygmatyzacji i dyskryminacji.

Żywa Biblioteka posługuje się językiem biblioteki, by umożliwić rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społecznościach, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię.

Podobnie jak w prawdziwej bibliotece, Czytelnik/czka Żywej Biblioteki mógł wybrać jeden z tytułów Żywej Książki. Różnica polegała na tym, że książkami byli ludzie, a zamiast czytania była rozmowa. W Świdnicy można było porozmawiać z:

  • Niepełnosprawny motorycznie […jednak nad wyraz aktywny]
  • Przedstawiciel społeczności LGBT+
  • Ksiądz, mąż, ojciec, duszpasterz
  • Życie to skarbonka niespodzianek
  • Tatuażysta
  • Amazonka
  • Dwa rodzaje życia

Organizatorami Żywej Biblioteki w Świdnicy była Świdnicka Rada ds. Równego Traktowania oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.

Dziękujemy Żywym Książkom, wolontariuszom, bibliotekarkom i bibliotekarzom oraz Dorze i Dominice za okazane wsparcie w organizacji tego wyjątkowego projektu.

“Żywa Biblioteka odbywa się w ramach projektu “Lokalnie dla różnorodności” realizowanego przez Stowarzyszenie Diversja przy wsparciu Credit Agricole Bank Polska z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”