Szanowni Państwo,
w imieniu Prezydent Miasta, Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie opinii mieszkańców Świdnicy na temat miasta oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego jego rozwoju w kolejnych latach. Wyrażenie bezpośrednich opinii świdniczan będzie bezcennym źródłem informacji, która przyczyni się do sporządzenia profesjonalnej i rzetelnej diagnozy miasta.

Uzyskane wyniki badań posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Miasta 2030 Plus. Strategia miasta jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym wizję, cele oraz kierunki rozwoju miasta.

Ankieta jest anonimowa i składa się z kilku pytań. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/147253/lang-pl

Więcej informacji:

https://um.swidnica.pl/pages/pl/strona-glowna.php
https://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/dokumenty-strategiczne.php