Od 1 do 5 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się seria warsztatów pisarskich dla licealistów ze Świdnicy. Spotkania prowadziła Barbara Elmanowska. W projekcie wzięły udział trzy klasy, jedna z II Liceum Ogólnokształcącego, prowadzona przez panią Mariolę Mackiewicz oraz dwie klasy III Liceum, prowadzone przez Aleksandrę Kulak i Annę Wojtek-Morawską.

Spotkania składały się z elementów wykładu oraz typowych warsztatów kreatywności i pisania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pisanie opowiadań.

Warsztaty z młodzieżą są częścią warsztatów pisarskich, które od lat odbywają się w Bibliotece. Od 3 lat kończy je wydanie antologii tekstów uczestników. W poprzednich latach były to różne rodzaje twórczości, poezja, proza, proza poetycka. W tym roku warsztat dotyczy wyłącznie pisania małej prozy.

W antologii spotkają się zatem teksty dorosłych uczestników z tekstami młodzieży z wymienionych klas licealnych. To wyjątkowa okazja do publikacji w tak młodym wieku, a sam warsztat do nauki i rozwijania pasji pisania.