Czy można się pokłócić o pisanie literatury?

To burzliwej dyskusji doszło 31 stycznia podczas warsztatów pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską. Zagadnienia gatunku, konwencji, planowania tekstu literackiego wzbudziły dużo kontrowersji. Uczestnicy podczas kolejnego cyklu spotkań poznają kolejne elementy budujące prozę. Pisanie w toku zakończy się utworami zgłoszonymi w październiku do antologii, wydawanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy.