31 marca odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Grupa spotkała się w ramach nowego cyklu warsztatów, pisania małej prozy. Tym razem tematem była struktura opowieści. Jak ją budować, aby czytelnicy chcieli ją czytać od pierwszego do ostatniego zdania? Oto ambitne zadanie dla piszących opowiadanie. Wprowadzanie punktów zwrotnych, korzystanie z konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenie równolegle kilku wątków – to bardzo ważne zagadnienie, które opanowane, pozwalają pisać zajmująco.

Kolejne warsztaty już pod koniec maja.