Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ogłosiła dwa konkursy, zapraszamy do udziału.

Konkurs dla seniorów „Drzewo genealogiczne mojej rodziny: opowieści dolnośląskich seniorów”.

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Drzewo genealogiczne mojej rodziny: opowieści dolnośląskich seniorów”.
Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 19.04.2022 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu – 21.05.2022 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

REGULAMIN KONKURSU

Drzewo genealogiczne mojej rodziny : opowieści dolnośląskich seniorów”.
1. Postanowienia ogólne
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Drzewo genealogiczne mojej rodziny : opowieści dolnośląskich seniorów”.
2. Zasady konkursu
a. Konkurs trwa od 1.02.2022 r. do 21.05.2022 r.
b. Termin dostarczenia prac: do 19.04.2022 r.
c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje. d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adres do korespondencji oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.
Nagrody :
1. miejsce – nagroda rzeczowa
2. miejsce – nagroda książkowa
3. miejsce – nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.05.2022 r.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

Zapraszamy również młodych poetów do udziału w konkursie „Poeta Dolnego Śląska”. Szczegóły ponieżej.

REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego „Młody Poeta Dolnego Śląska”.

2. Zasady konkursu
Konkurs trwa od 1.02.2022 r. do 21.05.2022 r. 
Termin dostarczenia prac: do 19.04.2022 r. 
Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.  Tematyka utworów jest dowolna.
Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 
Zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjna na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem Młody Poeta Dolnego Śląska lub na maila: kzborowska@wbp.wroc.pl
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 
Nagrody :
1. miejsce – nagroda rzeczowa
2. miejsce – nagroda książkowa
3. miejsce – nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.05.2022 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a także opublikowane na stronie biblioteki oraz blogu targów dswsilesian.blogspot.com.

3. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

Klauzula informacyjna