Dzięki Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wałbrzych – Ukraina oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w bibliotece uruchomiona została zbiórka środków finansowych na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Szanowni Państwo,

w związku z napaścią na naszych sąsiadów na Ukrainie mobilizujemy się do wsparcia i pomocy. Jako przedstawiciele sektorów pozarządowego i publicznego jesteśmy moralnie zobowiązani do zorganizowania pomocy i współpracy na jej rzecz. Dlatego Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wałbrzych – Ukraina oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uruchomiła zbiórkę publiczną środków finansowych na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy:

  • nr zbiórki: 2022/653/OR
  • nazwa i cel zbiórki: pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Pieniądze będą zbierane do oznakowanych puszek oraz można je wpłacać na konto, poniżej dane konta:

  • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha
  • Bank Credit Agricole
  • konto numer 93 1940 1076 3050 1784 0009 0000
  • dopisek – pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Wszystkie środki finansowe zgromadzone w ramach zbiórki zostaną przeznaczone na rzecz pomocy humanitarnej Ukrainie. Dysponentem merytorycznym środków jest Stowarzyszenie Ukraina-Wałbrzych.