Drogi Czytelniku!

W Roku Bolka II Małego dołącz do akcji „Rękopis dla Bolka”!

Idea jest bardzo prosta, stwórzmy unikatowy „egzemplarz” Rapsodii Świdnickiej autorstwa Władysława Jana Grabskiego – w formie rękopisu. Na oznakowanej karcie papieru przepisz ręcznie wskazany przez bibliotekarkę lub bibliotekarza fragment książki.

Następnie wszystkie karty zostaną zebrane przez bibliotekę, oprawione, opisane jako unikatowy rękopis i podpisane przez wszystkich biorących udział w akcji. Efekt końcowy pracy zostanie wyeksponowany w bibliotece.

Do akcji zaproszeni zostaną uczniowie szkół, osoby związane ze Świdnicą, oraz ze świdnicką kulturą.

To niepowtarzalna okazja, żebyśmy wspólnie stworzyli coś unikatowego!

Przyjdź do biblioteki i zapytaj o akcję.

Zainteresowanych akcją nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 74 640 09 42

Startujemy 28.02.2022 r.!

Zasady:

 • Przepisywanie Rapsodii rozpoczynamy od pierwszego nowego (całego) zdania na stronie.
 • Jeśli ostatnie zdanie na stronie jest niezakończone przepisz je, aż do kropki, nawet jeśli zakończenie jest na drugiej stronie.
 • Podczas przepisywania Rapsodii zachowaj wyznaczone marginesy.
 • Przepisuj Rapsodię używaj trwałego atramentu (nie używaj ołówków, flamastrów i zmazywalnych długopisów).
 • Podczas przepisywania Rapsodii nie dopisuj innych treści niż w oryginalnym tekście.
 • Podczas przepisywania zachowuj akapity (1,5cm). Dodatkowo każdy akapit rozpoczynaj w nowej linijce.
 • Podczas przepisywania konieczne jest, aby zmieścić się na oznakowanej liniaturą kartce – ważne, by strona oryginału zmieściła się na stronie rękopisu (może pozostać kilka „wolnych” linijek).
 • Numer i nazwa rozdziału, będzie przepisana przez bibliotekarzy na oddzielnej kartce.
 • Na stronie z nowym rozdziałem przepisuj tylko tekst powieści (bez nazwy i numeru rozdziału).
 • Nie podpisuj się na przepisanej stronie. Wszyscy autorzy zostaną wymienieni na ostatniej stronie przez bibliotekarzy (podpis zbiorczy).
 • Zapisz imię i nazwisko oraz numer strony, którą przepisujesz – ołówkiem na odwrocie (awers) !