Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na Warsztaty pisarskie. Warsztaty odbędą się 24 stycznia w Sali cysterskiej w świdnickiej bibliotece.

W roku 2022 warsztaty pisarskie będą odbywać się w dwóch grupach i będą dotyczyły wyłącznie krótkiej prozy. Zwieńczeniem warsztatów będzie wydanie przez MBP Antologii.

Grupa I

Uczestnikami Grupy I będzie młodzież licealna. W projekcie wezmą udział trzy wybrane klasy.

W ramach warsztatów pisarskich każda klasa skorzysta z dwóch bloków: teoretycznego i praktycznego, które zostaną przeprowadzone w MBP.

Część teoretyczna 90′

Wykład omawiający zagadnienie pisarstwa oraz zjawisk z nim powiązanych. M.in. następujące tematy:

 • czym w ogóle jest pisarstwo
 • dlaczego ludzie piszą, czyli kim właściwie jest pisarz
 • różne style pracy
 • podstawowe elementy składające się na prozę: fabuła, bohater, opis, opowiadanie, dialog, konwencje literackie, świat przedstawiony, świat symboli, język opowieści

Część praktyczna 90′

Spotkanie warsztatowe, podczas którego grupa otrzyma konkretne zadania pisarskie. Zajęcia pokażą możliwe drogi czerpania inspiracji do własnego pisarstwa oraz sposoby świadomego kreowania poszczególnych elementów utworu (przedstawionych w części teoretycznej).

Z każdej klasy biorącej udział w projekcie zostanie wybrany jeden utwór (do 10 stron), który zostanie opublikowany w antologii kończącej warsztaty. Książka ukaże się nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy w grudniu 2022 roku. Każdy z autorów otrzyma 10 egzemplarzy zbioru.

Wykłady i część praktyczna odbędą się w terminach:

 • styczeń – luty 2022 roku
 • marzec – kwiecień 2022 roku
 • maj – czerwiec 2022 roku

Osoby z Grupy I mogą również uczestniczyć w zajęciach grupy drugiej odbywających się popołudniami w MBP w Świdnicy.

Grupa II

Grupa jest otwarta na wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych. Przedmiotem warsztatów będzie wyłącznie mała proza (do 10 stron). Uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia pomysłu na swój utwór podczas pierwszych zajęć. Ma być to tekst, nad którym będą pracować przez kolejny rok, doskonaląc wszystkie jego elementy. Podczas 6 zajęć w roku będą ćwiczyć swój warsztat (tu podobnie jak w grupie poprzedniej ćwiczeniom będą podlegać kolejne elementy prozy), dyskutować nad problemami pojawiającymi się podczas pisania utworu, rozwiązywać je, będą dla siebie nawzajem wnikliwymi czytelnikami, tak, aby każdy z uczestników mógł na każdym etapie otrzymywać informacje zwrotne dotyczące własnej pracy.

Powstanie również grupa fejsbukowa, na której będą się pojawiać tematy pisarskie, będzie można prowadzić dyskusję pomiędzy spotkaniami, utrzymując tym samym kontakt i się wspierając.

Miesiące, w których odbędą się spotkania Grupy II:

 • styczeń
 • luty
 • kwiecień
 • czerwiec
 • wrzesień
 • październik

Godziny popołudniowe.