28 września odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Tym razem grupa dyskutowała nad tym, czym jest w ogóle język? Jak mógł powstawać i jaka towarzyszyła mu motywacja? A później jak przenieść te przemyślenia na budowanie języka własnej twórczości czy to poetyckiej, czy prozatorskiej? To bardzo ważne pytania, a uświadomienie sobie początków języka w ogóle, bardzo pomaga zdystansować się do słów, których używamy na co dzień i zauważyć, że każdy powstający utwór jest nowym światem i wymaga być może odrębnego języka.

uczestnicy warsztatów pod fontanną, na rynku świdnickim

Kolejne warsztaty już 19 października.